News & Aktuelles

Neue Bauplätze „Hinterm Alten Kamp“ in Jeddeloh I
10.04.2017 - Die Gemeinde Edewecht bietet zwei neue Baugrundstücke zur Größe von...
Umbauarbeiten am Rathaus Edewecht
27.03.2017 - Trotz Baulärm sind Mitarbeiter hoch motiviert Seit Juli 2016 arbeiten die...
Kultur-Programm 2017
08.02.2017 - Das Programmheft zum Kultur-Programm 2017 ist erschienen. Ihr Zuspruch, Ihre Neugier...
Der BürgerBus Edewecht nimmt seinen Linienbetrieb auf
25.01.2017 - Am 1. Februar 2017 ist es nun endlich soweit: Der...
Änderung von Gebührensätzen
02.01.2017 - Folgende Gebührensätze wurden vom Rat der Gemeinde Edewecht in der...
Geplante Baum- und Strauchpflegearbeiten an Straßen und Wegen im Winter/Frühjahr 2016/2017
15.12.2016 - Die Gemeinde Edewecht wird ab Dezember 2016 wieder Baum- und...
Schadensmelder - Neuer Online-Service für Bürgerinnen und Bürger
07.12.2016 - Die Gemeinde Edewecht ist stetig bemüht, Schäden und Mängel jeglicher...

Parking dla samochodów ciężarowych

Parking Industriestraße płatny
Godziny otwarcia: codziennie w godz. 0:00 - 24:00

 

Regulamin parkingu:

1. Na terenie całego parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego (StVO).

2. Korzystanie z parkingu jest płatne. Opłata pobierana jest ryczałtem za każde rozpoczęte 24 godziny i płatna jest natychmiast po zaparkowaniu samochodu ciężarowego.

3. Bilet parkingowy należy zabezpieczyć i umieścić za przednią szybą w sposób zapewniający dobrą czytelność z zewnątrz.

4. Parking przeznaczony jest wyłącznie do parkowania samochodów ciężarowych. Do parkowania bez specjalnych uprawnień należy używać wyłącznie oznakowanych miejsc parkingowych o numerach od 1 do 10.

5. Korzystanie z parkingu odbywa się na własne ryzyko. Prowadzący parking nie odpowiada za szkody na życiu i zdrowiu osób, szkody rzeczowe i majątkowe, w szczególności w przypadku uszkodzenia, włamania lub kradzieży samochodu oraz za szkody przy przestawianiu lub odholowywaniu bezprawnie i/lub błędnie zaparkowanych pojazdów.

6. Niedozwolone jest używanie otwartego ognia, tankowanie pojazdów, wykonywanie prac związanych z naprawą i czyszczeniem, pozostawianie na dłużej pracującego silnika, parkowanie pojazdów niedopuszczonych do ruchu lub uszkodzonych oraz odstawianie przyczep/naczep i wszelkich innych przedmiotów.

7. Korzystanie z kontenera sanitarnego jest bezpłatne dla kierowców pojazdów i osób towarzyszących, o ile mogą wylegitymować się kartą parkingową potwierdzającą prawo do korzystania z parkingu. Za korzystanie z natrysków pobierana jest opłata.

8. Z parkingu i jego wyposażenia należy korzystać we właściwy sposób. Ewentualne uszkodzenia zostaną usunięte na koszt parkującego.

9. Czyszczenie parkingu i urządzeń sanitarnych wykonywane jest przez właściciela, jednak użytkownik zobowiązany jest natychmiast usunąć zanieczyszczenia, za które odpowiada. W przeciwnym razie właściciel upoważniony jest do zlecenia usunięcia tych zanieczyszczeń na koszt parkującego.

10. Pojazdy zaparkowane wbrew przepisom lub zakazom zostaną odholowane za odpłatą.